Chi tiết tài liệu:  Giáo án điện tử Tổ KHTN

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Giáo án điện tử Tổ KHTN
Mô tả:

Dành cho Giáo viên tham khảo

Tên File:Liên kết đến 17ZIFXJ10t4L4WNcdhINNU0KAHt4jbgnS?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/17ZIFXJ10t4L4WNcdhINNU0KAHt4jbgnS?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 07/06/2022 09:36
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:256 Tải xuống
Cập nhật: 07/06/2022 09:37
Trang chủ: