Trang chủTin tứcBản tin trường TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ NAM SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ NAM SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.

  • PDF.InEmail

   TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ NAM SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC.

Trong nhiều năm qua, công tác sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn trong các nhà trường đã được tổ chức thực hiện, duy trì thường xuyên và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

          Sinh hoạt chuyên môn giúp cho GV nâng cao được trình độ tác nghiệp của bản thân, hình thành các mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, xây dựng môi trường học tập và tự học suốt đời. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kì nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học.

          Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (NCBH) cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: Học sinh học như thế nào? học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không? cần điều chỉnh điều gì và điều chỉnh như thế nào?

          Trên cở sở nghiên cứu lý thuyết và căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, từ đầu năm học 2022-2023 đến nay nhà trường đã tổ chức được 5 tiết học với 5 khối lớp, cùng với thiết bị dạy học hiện đại tiết học mang lại được những hiệu quả nhất định, tuy nhiên trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học ở tiết học SHCM theo hướng NCBH cũng còn có những hạn chế nhất định. Từ những kết quả đạt được và hạn chế nhà trường rút ra một số giải pháp để khắc phục những hạn chế như sau:

          1. Giải pháp đối với giáo viên:

          Giải pháp1: Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập

          Phải hình thành trong trường học, tổ chuyên môn thành văn hóa học tập suốt đời. Giúp mỗi GV phải hiểu rõ các hoạt động của nhà trường, bức tranh toàn cảnh về nhà trường cũng như hình dung được, hiểu được công việc của bản thân, của tổ chuyên môn để hoạt động theo hướng hỗ trợ và góp phần vào sự phát triển của toàn bộ nhà trường.

          Thực hiện tốt việc chia sẻ, truyền thông, cung cấp, trao đổi thông tin giữa các GV để mọi người có cơ hội lựa chọn những thông tin cần thiết cho công việc của mình. Tổ chức học tập, sử dụng công nghệ thông tin, thông tin để mọi GV được trao đổi trực tiếp và biết lắng nghe. Phải xây dựng văn hoá của tổ, của nhà trường với các định hướng giá trị cụ thể để mọi người cùng hướng tới.

          Tổ trưởng phải là tấm gương về sự tự học, tự bồi dưỡng.

          Chia sẻ tầm nhìn, sứ mạng, những mục tiêu và cam kết của nhà trường cũng như kế hoạch phát triển nhà trường với GV để họ hiểu và cộng đồng trách nhiệm thực hiện. Phát triển các mối quan hệ theo chiều ngang để đảm bảo sự cộng tác, hợp tác giữa các GV trong tổ và giữa tổ này với tổ khác trong thực hiện các nhiệm vụ dạy học, giáo dục.

          Giải pháp 2: Tạo động lực làm việc cho GV

          Về nguyên tắc muốn tạo được động lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường, cần xác định và hiểu rõ các yếu tố cơ bản tạo được động lực làm việc cho các thành viên để có thể tạo ra các yếu tố đó phù hợp với điều kiện của nhà trường. Ở đây đề cập đến một số gợi ý về cách thức tạo ra động lực làm việc cho đội ngũ GV, để tổ trưởng lựa chọn và thực hiện:

          Tạo cơ hội cho GV tham gia các hoạt động của tổ nói chung và hoạt động sinh hoạt chuyên đề nói riêng, phát huy vai trò tự chủ của GV trong chuyên môn.

          Tạo cơ hội để họ cống hiến, thể hiện tài năng và sự sáng tạo. Giao trách nhiệm rõ ràng khi thực hiện chuyên đề. Khẳng định thành tích của mỗi GV/ nhóm GV trong việc thực hiện chuyên đề.

          Giải pháp 3: Tăng cường khả năng làm việc nhóm trong tổ chuyên môn

          Thành công trong việc sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ môn chỉ có được khi các thành viên có khả năng làm việc cùng nhau và hướng đến mục tiêu đã định.

          Để hoạt động sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ môn hiệu quả hãy bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ/nhóm. Ngoài ra, tổ/nhóm chuyên môn cần thống nhất với nhau về việc sẽ ra quyết định thế nào khi giải quyết vấn đề và xác định các nguyên tắc làm việc của tổ.

          Những buổi họp là cách thức hiệu quả để bổi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm của tổ chuyên môn. Để tạo sự đồng thuận mọi GV của tổ cần thống nhất về việc phải nhắm tới các mục tiêu nào và bàn định  các biện pháp thực hiện.

          Phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa năng lực tiềm tàng và vai trò của mỗi GV trong tổ:  Mỗi GV sẽ cống hiến hết mình nếu họ được đánh giá đúng năng lực, sử dụng đúng và được tin tưởng. Sự phân công rõ ràng trách nhiệm của từng GV sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tổ chuyên môn.

           Phát huy tốt vai trò của nhóm trưởng, nhóm trưởng giữ vai trò là nguồn sinh lực, người liên hệ chính giữa tổ và các bộ phận khác trong trường, là người phát ngôn cho nhóm.

          Xây dựng môi trường khuyến khích mọi người làm việc: Trong tổ chuyên môn luôn tuân thủ kế hoạch đã vạch ra; làm việc đúng giờ, tôn trọng, nêu cao tinh thần hợp tác và chia sẻ, dân chủ, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự cống hiến của mỗi GV trong tổ, thừa nhận sự khác biệt cá nhân, cùng theo đuổi mục tiêu chung.

          Giải pháp 4: Khuyến khích quá trình tự học, tự bồi dưỡng

          Nâng cao trình độ đội ngũ phải lấy tự học làm chủ yếu. Yêu cầu mỗi GV lựa chọn chủ đề mà họ muốn được học một cách độc lập. Khuyến khích từng GV lập kế hoạch học tập một cách kỹ lưỡng gồm các nội dung:

          Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong đội ngũ GV, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để GV tự học, tự nghiên cứu nhằm biến quá trình bồi dưỡng, đào tạo thành quá trình tự bồi dưỡng, tự đào tạo. 

          Tự học, tự nghiên cứu của GV vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học. Chính vì vậy, tổ trưởng có nghiên cứu đề ra những biện pháp để phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong tổ nhằm tạo động lực để GV phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng con đường tự học, tự nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          2. Giải pháp đối với học sinh:

          Làm tốt công tác hướng dẫn và triển khai tới học sinh, đặc biệt trong các tiết dạy thực nghiệm. Học sinh phải hiểu được bài học và cách thầy cô giáo tham gia giờ dự với các em, giúp các em chủ động và hoàn toàn không bất ngờ.

          Thực hiện các hình thức hoạt động cho học sinh nhiều hơn. Đó là việc tổ chức các hình thức dạy học đa dạng giúp cho học sinh trong quá trình tìm hiểu bài học cần có sự chủ động và tích cực hơn.

          Dành nhiều thời gian hơn cho việc học sinh tìm hiểu nội dung bài học. Mỗi hình thức dạy học giáo viên áp dụng sẽ có khoảng thời gian nhất định, giúp cho các em có được khoảng thời gian hợp lý để tìm hiểu nội dung yêu cầu của GV.

          Công tác quan sát, đánh giá, góp ý, trao đổi của giáo viên dự giờ cần chủ động và tích cực hơn. GV cần có sự quan sát cụ thể và tích cực trong quá trình diễn ra của tiết học, đặc biệt quan sát học sinh học lực yếu, và học sinh có học lực khá qua sự so sánh đó có thể biết được mức độ nhận thức của các em và phương pháp giáo viên áp dụng có phù hợp hay không.

          Thực hiện ở các phòng học hợp lý  để các giáo viên dự dễ quan sát và học sinh cũng có chỗ ngồi thoái mái hơn. Điều này còn tùy thuộc cơ sở vật chất của mỗi lớp học, song nếu cơ sở vật chất thiếu giờ dạy NCBH chúng ta có thể lựa chọn số học sinh vừa đủ đảm bảo đủ cơ sở vật chất để có thể tiến hành bài học.

          Đó là những giải pháp thực tế trong sinh hoạt chuyên môn mà trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam đã rút ra sau khi thực hiện các bài giảng trong năm học, chúng tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến  để hoạt động chuyên môn của chúng tôi có được sự đa dạng và hiệu quả hơn nữa.  

 

ANH1

 

ANH

 

                                                                                                           Ảnh, tin bài; Đăng Chín

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Gallery ảnh

Banner liên kết

 2020-09-21 200109

pgdnamtramy

vnedu

TAILIEU

Thống kê

Các thành viên : 28
Nội dung : 190
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 123959
Hiện có 7 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Đăng Chín Hiệu trưởng 0986179177 bttradon@gmail.com
3 Lê Nghiêm Túc Phó hiệu trưởng 0373415940 nghiemtuc78@gmail.com
3 Nguyễn Văn Phổ Phó hiệu trưởng 037682242 vanphothtd@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐT E-MAIL
1 Võ Xuân Sinh 038 285 22106 itechvo@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Na 036 991 3649 nguyenthina.tk3@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thùy Dung 038 329 2802 thuydung1905@gmail.com
3 Lê Thị Như Ý 038 319 1816 lethinhuy1991@gmail.com
4 Nguyễn Tấn Tuyễn 036 203 0362 tantuyen0509@gmail.com
5 Nguyễn Thị Kiều Điểm 097 631 4448 kieudiem714@gmail.com
6 Dương Thị Mỹ Ngọc 097 996 1791 duongngoc2689@gmail.com
7 Trần Ngọc Phúc 034 821 8125 tranngocphuctp@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐT E-MAIL
1 Âu Lê Minh 033 337 3913 auleminh1990@gmail.com
2 Nguyễn Văn Hảo 098 232 1770 vanhaoqn84@gmail.com
3 Trương Thị Liên 036 300 8739 truonglientranam@gmail.com
4 Võ Thị Trinh 035 954 9914 vothitrinh1977@gmail.com
5 Nguyễn Thị Tím 098 1633 237 nguyennguyentim@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐT E-MAIL
1 Ngô Thị Kim Hòa 038 440 7550 kimhoango10794@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hà 086 823 7565 nguyenthuhatk3@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Văn Chiến 094 451 7465 chientranam@gmail.com
2 Trà Thị Hậu 036 843 9532 haubibi1989@gmail.com
3 Hồ Xuân Bây 086 830 8543
4 Nguyễn Ngọc Bình 096 797 4298 ngocbinhtranam@gmail.com
5 Nguyễn Thị Định 091 528 0270 dinhtranam@gmail.com
6 Phạm Duy 098 863 8198 dongtra779@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hồng Thủy 036 271 3705 Hongthuynguyen@gmail.com