Lịch công tác tuần Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:15/7/2024 đến ngày:21/7/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 15/7
Ba 16/7
Tư 17/7
Năm 18/7
Sáu 19/7
Bảy 20/7
CN 21/7