Lịch công tác tuần Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:2/10/2023 đến ngày:8/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 2/10
Ba 3/10
Tư 4/10
Năm 5/10
Sáu 6/10
Bảy 7/10
CN 8/10