TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TRÀ NAM

TRƯỜNG PTDTBT
TH&THCS TRÀ NAM

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp!

Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2024

Sáng ngày 15/5/2024 trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; đến dự có Ông Võ Đăng Chín, bí thư chi bộ hiệu trường nhà trường; bà Đào Thị Tâm, PHT, Bà Nguyễn Thị Na PHT cũng tất cả CBGVNV và học sinh bậc THCS; Ngày hội cũng có sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Tuấn cán bộ tuyển sinh trường Cao đẵng nghề Quảng Nam. Qua ngày hội nhằm định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giúp học sinh lựa chọn học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động phù hợp với điều kiện của bản thân và yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và xã hội.

– Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp.

– Giúp học sinh có hiểu biết khái quát về sự phân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân, sự phát triển kinh tế của đất nước, địa phương, làm quen với những ngành nghề chủ yếu, nghề cơ bản đặc biệt là nghề truyền thống của địa phương.

– Tìm hiểu năng khiếu, xu hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất.

– Giáo dục, động viên, hướng dẫn học sinh đi vào những ngành nghề mà nhà nước, địa phương đang cần phát triển.

– Giúp học sinh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề nói chung và quyết định hướng đi sau tốt nghiệp nói riêng dựa trên cơ sở năng lực, điều kiện …. của bản thân

–  Bước đầu hiểu được lợi ích của sự phù hợp nghề của từng con người cụ thể trong tương lai

– Học sinh bước đầu thấy được một cách khái quát các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

– Giới thiệu và tổ chức tìm hiểu, so sánh qua thực tế về sự phù hợp và không phù hợp nghề của từng con người cụ thể, tìm hiểu và dự đoán nguyên nhân.

– Hướng dẫn học sinh thảo luận, hình dung bước đầu các hướng đi, sự thay đổi hình thức học tập hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp THCS. Trong ngày hội ban tổ chức đã

Tư vấn: Tư vấn các nội dung học nghề tại một số cơ sở GDNN tại địa phương

Hội thi: “Hiểu bản thân – chọn đúng nghề”

Một số hình ảnh ngày hội